Clock 网站访问量:640566    今日访问量:116
收缴2017年度会费通知

 

北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会
                                                            
关于缴纳2017年度会费的通知
各会员单位:
根据《北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会章程》的有关规定,缴纳会费是会员单位应尽的义务,我会现已开展收缴会费的工作,请各会员单位及时缴纳2017年度会费。谢谢您单位对协会工作的支持!
缴费时间:即日起
缴费方式:支票、现金、汇款均可。 
汇款信息如下:
 称:北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会
开户行:建行北京丰岳支行
 号:11001045700053003708
联系电话:63964711 15201095451
 北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会
                                2017-7-10
 
用户名:
密  码: